Logo mofit

Verloop van een sessie

Optimaal bewegen, samen een stap vooruit.

Maak een afspraak of Contacteer ons

Gemiddeld neemt een behandeling 30 minuten in beslag.
Dit kan echter uitlopen indien er een oefenschema wordt gevolgd in de oefenzaal. De eerste sessie bedraagt 60 minuten en is gefocust op onderzoek. Op die manier willen we de oorzaak van uw problematiek ontdekken zodat we daar in de komende sessies op kunnen voortbouwen.

Aan de hand van uw verhaal en via het stellen van bijkomende vragen, zullen we een hypothese in verband met de oorzaak van uw klachten formuleren.

We gaan na wat de aard, frequentie en intensiteit is van de klachten: bij welke houding of beweging treden de klachten op? Wanneer zijn de klachten ontstaan en hoe zijn ze geëvolueerd? Hoe manifesteren de klachten zich doorheen de dag? Via dit type van vragen zullen we proberen om een duidelijk beeld te vormen van uw klachten.

Daarnaast bekijken we welke hobby’s u heeft, welke sporten u beoefent en welk werk u doet. Zo zullen we meer inzicht krijgen in uw belasting doorheen de dag.

Indien u beschikt over medische verslagen en beeldvorming in verband met uw problematiek, mag u deze documenten de eerste sessie meebrengen.

Tijdens het klinisch onderzoek bekijken we uw houding en beweging. Enerzijds evalueren we de kwaliteit van de beweging, anderzijds controleren we de pijnprovocatie. We kijken steeds naar de relaties tussen de verschillende regio’s in het lichaam.

Hieronder vindt u een overzicht van de manier waarop het klinisch onderzoek is opgebouwd. Afhankelijk van uw problematiek worden bepaalde van onderstaande aspecten onderzocht:

  • Statische inspectie: terwijl u stilstaat of -zit, wordt de stand van uw hoofd, schouders, rug, bekken, knie, voet… gecontroleerd. Op basis hiervan kunnen we eventueel interpretaties doen over een mogelijke disbalans tussen spieren of positiefouten in gewrichten.
  • Actief onderzoek: u gaat een functionele beweging uitvoeren. Dit is een beweging die u uitvoert in uw dagelijkse leven en waarvan u hinder ondervindt. We controleren de kwaliteit van de uitvoering en de klachtenprovocatie.
  • Passief onderzoek: de therapeut gaat de beweging uitvoeren (bijvoorbeeld de knie buigen) om te kijken of er een beperking is in de beweeglijkheid.
  • Neurologisch onderzoek: er wordt gekeken naar de geleiding van een zenuw door middel van uw gevoel, kracht en reflexen te testen. Ook kunnen pijnklachten ontstaan door zenuwstructuren op rek te brengen. Aan de hand van neurologische provocatie testen wordt dit nagegaan.
  • Musculair onderzoek: er wordt gekeken naar spiercontrole, spiercoördinatie, spierlengte en spierkracht.
  • Toegevoegd onderzoek: afhankelijk van uw problematiek kunnen pathologisch specifieke testen toegevoegd worden: Meniscus testen, TOS testen…
  • Palpatie: er wordt gevoeld naar zwelling, gevoeligheid/pijn, positiefouten van gewrichten…

In overleg met u als patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op. Dit kan variëren naargelang uw specifieke klachten en doelstellingen. De behandelingstermijn is omwille van een persoonlijke aanpak patiëntspecifiek.

Bij het afsluiten van de behandeling worden de bevindingen en resultaat steeds doorgegeven aan de betrokken geneesheer.